دنیا اونقدرا هم خطرناک نیست!

دنیا اونقدرا هم خطرناک نیست!

‌ نترس و تنهایی سفر کن! ‌ خونواده، جامعه، تنهایی، ترس از ناامنی… چند بار تا حالا پیش اومده که خواستید سفر کنید اما ترسیدید؟ اگه خیلی عمیق به این مسئله نگاه کنید، متوجه می‌شید که کجای کار می‌لنگه. ما زنیم و همیشه ته ذهنمون این رو برای خودمون تکرار کردیم، یا...