عکس گرفتن تو سفر مثل جمع کردن یادگاری و سوغاتی های سفره. تنها فرقش اینه که خودمون نقش مستقیم داریم توش و همینه که جالبش میکنه. پس چطوری عکسهایی بگیریم که هم جایی که رفتیم رو نشون بده و هم به ما یه ربطی پیدا کنه